fbpx

Enviament gratuït a partir dels 40€

logo-milola-fondo-crema

Condicions de venda web

Les clàusules de les condicions de venda del LLOC WEB: https://milola.com, de la qual és administrador, MILOLA GLUTEN FREE SL, amb CIF: B-66724998, d’ara endavant, MILOLA, amb domicili: VAPOR GORDILS, 17, (POL. IND. MATA-ROCAFONDA), CP: 08304, Localitat: MATARÓ, Província de: BARCELONA, regulen la comercialització i venda en línia dels nostres productes.

Consentiment de l’interessat: En l’aplicació del RGPD-UE- 2016/679, i segons els articles, 5, 6, 7, i 13, per la LOPDGDD-3/2018, en el seu Títol II, i la Llei 1/2019, de Secrets Empresarials, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades serà, MILOLA. En registrar-se en aquesta web, cedeix les seves dades personals o jurídiques per al seu tractament en la gestió comercial i administrativa com a client, i amb l’acceptació de les condicions de venda mitjançant un Check Box o Botó, al formulari de compra accepta els termes i condicions exposats en aquesta web.

A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran d’omplir el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari d’USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció i utilitzats per a la relació comercial entre el client i l’administrador de la web, en aplicació al RGPD-UE-2016/679, la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, per al comerç electrònic la Directiva, la LSSI-Comerç Electrònic-34/2002, última actualització, 09/05/2023, la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors i la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries, aprovat pel RD. 1/2007, amb l’actualització, 29/06/2023.

Consentiment del menor: L’article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 84, (protecció dels menors en internet), que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys complerts, que serà licito el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

El LLOC WEB: https://www.milola.com, de la qual és Administrador, MILOLA, de la venda i comercialització en línia de galetes sense gluten, sense sucre refinat, sense làctics i amb cereals integrals com la melca, el mill, el teff, l’arròs i el fajol.

Tots els productes són vegetarians, sense oli de palma, sense greixos hidrogenats o trans i sense GMO que vol dir, (que el producte s’ha produït sense l’ús d’organismes modificats genèticament).

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclou l’IVA en tots els seus productes i el preu dels enviaments per a la Península en comandes superiors a 40 euros serà gratuït, els enviaments a les illes Balears dependrà de la quantia de la comanda, del pes, volum i distància, tarifa que quedés reflectida en el moment de l’acceptació de la compra en l’apartat EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb la acceptació de les condicions de venda i condicions d’us web i la confirmació del procés de compra en l’apartat EL MEU CARRET, l’administrador de la pàgina Web, https://milola.com, enviarà un correu electrònic al USUARI/CLIENT, confirmant els detalls de la comanda i dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L’USUARI/CLIENT, pagarà amb la moneda d’euro , en el moment de la confirmació de la comanda dels productes adquirits.

L’USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE DEBITO, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, PAY PAL i BIZUM.

L’ USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic a hola@milola.com, o via telefònica, +34 93 192 40 71, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador de la web pugui realitzar les gestions oportunes.

4.1. MESURES DE SEGURETAT DE LA WEB:

Aquest LLOC WEB, https://milola.com,compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

El LLOC WEB: https://milola.com, disposa de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, d’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures entre el client i l’administrador de la web.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:

MILOLA, realitza els enviaments pels sistemes de transport o Missatgeria que millor vagin en cada destí amb el temps de lliurament que s’especifica en el procés de confirmació de la comanda, el temps de lliurament habitual de la comanda és de 24 a 48 hores aproximades i s’indiquen en dies hàbils, encara que un retard en el lliurament no serà motiu de penalització.

Els terminis podin variar per raons logístiques o de força major. En els retards dels lliuraments per no disposar en estoc, l’administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENTS, quan tingui coneixement d’això.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça del client introduïda en el formulari de registre de la comanda de compra,hagin estat incorrectes o falta de dades del USUARI/CLIENT.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa la comanda a la disposició de l’USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de Missatgeria que realitza el transport de la comanda. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l’ USUARI/CLIENT, dins del termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al, USUARI/CLIENT.

5.1. LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE:

Si en el moment del lliurament l’USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant de lliurament indicant com procedir per a recollir la comanda.

L’administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de la comanda a una empresa de missatgeria, i altres sistemes els qui garantissin que el lliurament es produeixi.

Si passades 5 dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat el lliurament l’USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l’administrador de la pàgina web i comunicar la possible incidència.

En cas que l’USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors del transport des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i el l’USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses de devolució de la comanda així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, MILOLA iniciarà una recerca que retardarà el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquesta web, solucionés amb el client.

5-2.DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT DE LA COMANDA:

L’USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web realitzi el lliurament de la comanda sol·licitada. Si posteriorment, una vegada revisat els productes el USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l’administrador de la pàgina web, correu electrònic, hola@milola.com, o via telefònica, +34 93 192 40 71.

6. DESISTIMENT O DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE:

El contingut d’aquestes clàusules de venda web, actuen com a comprovant de compra entre l’administrador de la web i el client, d’acord amb el Reial decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 69, 71 i 76, la Llei 3/2014 de 27 de març article 71,104.b, 107, i 108, els productes comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l’ USUARI/CLIENT, strong comuniqui a l’administrador la seva intenció de retorn de la comanda, article, 104.b, el consumidor i usuari disposarà d’un termini màxim de catorze dies (14) naturals per a exercir el dret de desistiment des de la recepció del producte/s adquirit/s fins a la devolució i arribada a les instal·lacions de MILOLA.

6.1. PROCEDIMENT DE DESISTIMENT:

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes, en atenció a l’article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorrin els següents apartats:

  1. c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  2. d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  3. e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  4. f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  5. l) El subministrament de menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

6.2. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ:

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  1. Haurà d’Informar al més aviat possible l’administrador de la pàgina web, i indicar que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer al correu electrònic, hola@milola.com, o via telefònica, +34 93 192 40 71.
  1. El producte ha d’estar en el mateix estat en què és va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  1. L’enviament ha de fer-se usant el mateix embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.
  1. En el cas que no es pugui fer amb l’embolcall amb el qual es va lliurar l’USUARI/CLIENT, haurà de retornar-lo en un embolcall protector perquè el producte arribi a l’administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.
  1. S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament o factura emesa dins de l’embolcall, i haurà d’explicar el motiu de la devolució. Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat en aplicació de l’article, 107.1, de la Llei 3/2014, si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l’USUARI/CLIENT;

Per a procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

Haurà d’Informar al més aviat possible en dies hàbils al lliurament i indicar que el producte vol ser retornat.

L’USUARI/CLIENT, ha de retornar la comanda pel mateix sistema d’enviament que se li lliuro la comanda, per (Missatgeria). La devolució la pagarà l’USUARI/CLIENT.

L’administrador de la pàgina web accepta i tracta les devolucions, desistiments i canvis en l’empara de les Lleis locals, i les Directives de la UE anteriorment esmentades.

7. REEMBORSAMENT AL CLIENT:

Devolució de l’import de la comanda; si ho desitja pot canviar el producte per altres articles del catàleg exposat. Aquest dret no s’apliqués en els productes demanats de manera específica i articles personalitzats.

L’administrador de la pàgina web gestionarà la devolució de l’import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI/CLIENT, dependrà del sistema de pagament i l’entitat bancària emissora, en atenció a l’article 107.1 i 108, de la Llei 3/2014.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents tèrmit i condicions de bena i ús és regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MATARÓ, la ciutat origen de MILOLA, titular del LLOC WEB, https://milola.com, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

8.1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA:

En aplicació de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig, en el seu Article 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum per a les compres de productes en línia: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

9. POLITICA DE PRIVACITAT:

MILOLA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la web o al correu electrònic: hola@milola.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat, per l’article 12.3, del RGPD-UE-2016/679, el responsable del tractament facilitarà a l’interessat informació relativa a les seves actuacions sobre la base d’una sol·licitud conformement als articles 15 a 21, i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, podrà presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD, AVPD.

Aquestes clàusules estan realitzades per Grup Qualia; 22/12/2023.

sello de Grupo Qualia
logo-milola-gluten-free-con-fondo-transparentes-y-letras-doradas

-10%

¡DESBLOQUEJA UN 10% DE DESCOMPTE A LA TEVA PRIMERA COMPRA!

Introdueix el teu email i rep ara el cupó de descompte a la teva bústia d'entrada. També rebràs ofertes exclusives i contingut només per a subscriptors.

¡T'has subscrit correctament! ¡Ups! Alguna cosa ha anat malament, si us plau, torna a intentar-ho