fbpx

Enviament gratuït a partir dels 40€

logo-milola-fondo-crema

Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

1 – INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, amb última actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MILOLA GLUTEN FREE SL, l’informa que és titular dels llocs web: https://milola.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les següents dades: NIF/CIF: B66724998, Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 45300, Foli: 48, Secció, 8, Fulla: B-483376 i domicili social: VAPOR GORDILS, 17, (POL. MATA-ROCAFONDA). 08304, MATARO (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: hola@milola.com.

2 – USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi baix titularitat de MILOLA, atorga la condició de Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina web de MILOLA , totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de MILOLA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis de registre i contacte de MILOLA, per a accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MILOLA no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícits i prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui sofrir, directament o indirectament, a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies d’aquesta web.

3 – NEWSLETTER:

MILOLA , disposa d’una Newsletter per a la promoció i informació dels nostres serveis als nostres clients i usuaris que ho desitgin, els quals hauran de subscriure’s en el formulari que disposem en la web i registrant-se mitjançant el seu correu electrònic i acceptar les Condicions d’Ús i Privacitat de la nostra web.

Aquest servei utilitza les solucions tecnològiques de l’empresa MILOLA. En aquest sentit, mitjançant l’acceptació explícita de les Condicions d’ús i Privacitat, l’usuari accepta que les seves dades siguin tractades per a aquest servei d’informació.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 – POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MILOLA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços d’aquesta web.

MILOLA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, MILOLA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

MILOLA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web https://milola.com no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics nocius.

MILOLA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest Portal web.

2 – PUBLICITAT

La web https://milola.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

MILOLA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta web.

3 – MODIFICACIONS

MILOLA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web, tanto en cuanto a los contenidos como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a MILOLA.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial decret legislatiu 1/1996, última actualització, 30/03/2023.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de MILOLA .

Així mateix, MILOLA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

5 – ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre els usuaris i MILOLA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i MILOLA, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de MATARÓ.

6 – RESERVA DE COOKIES

MILOLA utiliza cookies y otras tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Aquestes tecnologies poden servir per a finalitats diverses, com reconèixer a un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen en la informació de la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, MILOLA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

La informació de la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives en el terminal de l’usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de l’AEPD.

L’última Guia sobre l’ús de cookies de l’AEPD de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), que recull les accions d’acceptar o rebutjar les cookies, totes dues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les o acceptar-les, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i rebre més informació d’aquestes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin en el seu disc dur.

7 – POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que s’estableix per RGPD-UE-2016/679, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, amb l’última actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, MILOLA informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte en les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Consentiment del menor: Segons l’article 6 apartat f, i l’article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals en el seu article 84, (protecció dels menors en Interne), exposen que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment explícit dels seus pares o tutors; per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, tret que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà licito el seu consentiment.

Consentiment dels interessats: D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, i pel RGPD-UE-2016/679, articles, 5, 6, 7 i 13, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en el citat check o Botó, al peu del formulari de registre i/o contacte.

Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de MILOLA amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, MILOLA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’ accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador d’aquesta web o al Correu electrònic hola@milola.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat. Els interessats podran presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari de registre o contacte.

8 – CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’adequació de la pàgina web https://milola.com, de MILOLA, ha estat assessorada en les normatives de protecció de dades i LSSI-CE, per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè pugui exposar-ho en aquesta pàgina web.

Aquestes clàusules estan realitzades per Grup Qualia; 22/12/2023.

sello de Grupo Qualia
logo-milola-gluten-free-con-fondo-transparentes-y-letras-doradas

-10%

¡DESBLOQUEJA UN 10% DE DESCOMPTE A LA TEVA PRIMERA COMPRA!

Introdueix el teu email i rep ara el cupó de descompte a la teva bústia d'entrada. També rebràs ofertes exclusives i contingut només per a subscriptors.

¡T'has subscrit correctament! ¡Ups! Alguna cosa ha anat malament, si us plau, torna a intentar-ho