AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Si has arribat a aquest apartat de la nostra pàgina web, és perquè sens dubte t’interessa saber més sobre la relació que podem tenir en aquest espai.

És a dir, en aquest avís legal pots conèixer les dades de la nostra activitat, la finalitat de la web, que informació del web utilitzem i per tant, què fem amb les teves dades, quins són els drets i obligacions que tenim tots dos i explicar-te quins són els nostres procediments per protegir les teves dades personals i el nostre compromís de confidencialitat.

Dades del Responsable.

 • Identitat del Responsable: Milola Gluten Free SL
 • Nom comercial: Milola Gluten Free SL
 • CIF: B66724998
 • Adreça Vapor Gordils, 17, Pol.Ind.Mata-Rocafonda, 08304, Mataró, (Barcelona).
 • Correu electrònic: hola@milola.com
 • Delegat de Protecció de Dades: Manuela García Sánchez, contacte:  manuela@milola.com.

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web.

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Milola Gluten Free SL, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús.

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Milola Gluten Free SL, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi a la web, https://www.milola.com, d’ara endavant (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://www.milola.com.

Dades personals que recaptem i com ho fem.

Tens tota la informació en la Política de Privacitat..

Compromisos i obligacions dels usuaris.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Milola Gluten Free SL.

D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://www.milola.com, el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta ‘usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Milola Gluten Free o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.milola.com, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.milola.com, no pot garantir la inexistència de programari maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat.

Les dades personals comunicades per l’usuari a Milola Gluten Free SL. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Milola Gluten Free SL. assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i https://www.milola.com, utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes.

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Derechos de propiedad intelectual e industrial.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Milola Gluten Free SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Milola Gluten Free SL.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Milola Gluten Free SL. indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs.

Les pàgines del web https://www.milola.com, proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines
 • Recursos
 • Contingut d’altres blogs
 • Enllaços d’afiliats

Exclusió de garanties i responsable.

Milola Gluten Free SL. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general les relacions entre Milola Gluten Free SL. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte.

Finalment, en cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.milola.com, si us plau, dirigiu-vos a  hola@milola.com

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 11-11-2020.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other